İnsan Kaynakları

Sade İş olarak başarılı bir işletmenin temelinde; insan kaynağına verilen değer ile karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu sağlıklı kurum içi iletişimin rol aldığına inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle çalışanlarımızın sürekli gelişimine, karar verme süreçlerine katılımlarına ve ortak paylaşımlarda bulunabilecekleri ortamlar hazırlamaya özen gösteriyoruz.

İşe Alım ve Oryantasyon Süreci

İşe alım süreci, adayın söz konusu işin görev tanımında belirtilen gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler ile şirket temel değerleri göz önünde bulundurularak seçilmesi ve ardından kısa bir oryantasyondan geçirilerek kuruma ve pozisyona uyumunun sağlanması aşamalarını kapsar.

Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci

Sade İş çalışanlarının mevcut ve potansiyel performanslarını en iyi şekilde değerlendirmek ve sürekli gelişimlerini sağlamak üzere bölüm yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmeler ile bireylerin kendi talepleri doğrultusunda belirlenen eğitim takvimine göre kurum içi ve kurum dışı çeşitli eğitimler düzenlenmektedir.

Performans Değerlendirme

Şirketimiz hedefleri doğrultusunda belirlenmiş performans değerlendirme sistemi ile yılda bir kez tüm çalışanlar yöneticileri, eş düzeyleri ve/veya astları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları üzerinden çalışan ve yönetici birlikte yaptıkları Performans Değerlendirme görüşmesi ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri tespit eder ve çalışanın gelişimini planlarlar.

Kariyer Planlama Süreci

Kariyer olanakları çalışanlarımızın performansı, bilgi birikimi ve organizasyon yapısındaki gelişmeler ile pozisyon imkânlarına bağlıdır. Bunlara bağlı olarak çalışanlarımıza firma içerisinde farklı pozisyonlara geçiş imkânları sağlanmaktadır.

Başvurular

Sade İş bünyesine katılmayı arzu eden adaylara ait CV’ler, Aday Bilgi Bankası’nda tutulur ve uygun pozisyon oluşması durumunda değerlendirmeye alınır. Başvurular ik@sadeis.com.tr mail adresi üzerinden kabul edilmektedir. Yapılan başvuruların gizliliği esastır.

Sade İş olarak vizyonumuza ulaşma yolunda ilerlerken, temel değerlerimize bağlı kalarak sahip olduğumuz çizgiyi korumak çalışma felsefemizin temelini oluşturur.

Bizi Arayın +90 (212) 526 79 69

Tüm sorularınız ve kataloglarımız için bizi arayabilirsiniz